Participatiewet – wat is het nut?

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten en mensen met een bijstandsuitkering vinden vaak moeilijk werk. De Participatiewet laat hen weer meedoen in de samenleving. Hoe? Werkgevers spraken hiervoor af dat zij een flink aantal banen gaan creëren.

Wet banenafspraak

De Wet Banenafspraak houdt in dat werkgevers tot 2026 125.000 nieuwe werkplekken gaan realiseren. Voor het bedrijfsleven gaat het om een aantal van 100.000, de overige 25.000 creëert de overheid. Voeren het bedrijfsleven en de overheid deze wet niet uit, dan volgt de Quotumregeling. Veel werkgevers menen dat zij nieuwe functies moeten creëren. Maar een werknemer met een arbeidsbelemmering kan ook een gedeelte van een bestaande functie uitvoeren. In veel CAO's staat inmiddels een artikel over de Wajong, Participatiewet of doelgroepregister. In dat artikel wordt de beloning van de doelgroep gemaximeerd tot het Wettelijk Minimum (Jeugd) Loon. Dus een werknemer uit de doelgroep in een reguliere functie ontvangt dan niet het functieloon. Daarmee blijft het voor de werkgever aantrekkelijk om de werknemer in dienst te houden.

Quotumregeling arbeidsbelemmerden - Wie mag/moet u aannemen?

Wie hoort bij de doelgroep voor de extra banen uit de Participatiewet? Dat en meer staat in de Quotumregeling Arbeidsbelemmerden. Bij elke werkgever met 25 of meer werknemers bekijkt de overheid of hier genoeg mensen uit het doelgroepregister werken, op basis van het aantal arbeidsuren. Voldoet u hier niet aan? Dan loopt u kans op een boete in 2017.

Wie vallen onder het doelgroepregister?

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
  • mensen met een WSW-indicatie zonder dienstverband
  • Wajongers met arbeidsvermogen

Herkent u mensen met een arbeidsbelemmering?

Er zijn meer arbeidsbelemmerden met een cognitieve belemmering dan met een fysieke belemmering. Een cognitieve belemmering, zoals autisme of ADHD, herkennen we zelden op het eerste moment. Een goede match ontstaat als beschikbaar werk bij de geschikte collega met een arbeidsbelemmering past. Met onze expertise en ons netwerk helpen we u bij het maken van deze match.