Plan van Aanpak inclusief personeelsbeleid

U wilt als werkgever aan de slag met de uitvoering van de Wet Banenafspraak en Quotumregeling. En u wilt goed voorbereid zijn. Met onze kennis en ervaring krijgt u inzicht in de kansen en mogelijkheden binnen uw bedrijf, de valkuilen, hoe u draagvlak kunt genereren en welke beslisfactoren belangrijk zijn. In het Plan van Aanpak staat hoe inclusief personeelsbeleid in uw bedrijf kansrijk zal gaan werken. Daarna kunnen wij u ook ondersteunen in onderdelen van de uitvoering. Onze expertise ligt daarbij o.a. in het verwerven van duurzaam draagvlak op de werkvloer en een duurzame plaatsing.
Meer informatie: Willie Gerth 06-53312974 of

Ondersteuning Wet Verbetering Poortwachter

Hebt u eigen personeel dat ziek thuis zit of moeilijk reintegreerbaar is?
Dan kunnen wij u met onze arbeidsdeskundige expertise ondersteunen in het re-integratieproces 1e en 2e spoor.
In het proces van het 1e spoor wordt ook het instrument loonwaardeonderzoek ingezet om de feitelijke prestaties van de werknemer op de functie(s) te vergelijken met de normprestaties op de functie(s). Als Register Loonwaarde deskundige heeft Wilie Gerth het "certificeringsexamen loonwaarde deskundige" behaald dat door stichting Blik op Werk wordt afgenomen. De generieke methode waarmee de Register Loonwaarde deskundige werkt, is uniform in geheel Nederland toepasbaar. (Register Loonwaardedeskundigen). Mede met dit instrument wordt de passendheid van een functie geobjectiveerd. Er kan ook een onafhankelijk (arbeids)deskundig plan worden opgesteld waarbij re-integratie het hoofddoel is. In dat plan worden ook de investeringen en de doorlooptijd benoemd zodat u als werkgever een realistisch beeld krijgt van de kosten.
Meer informatie: Willie Gerth 06-53312974 of

Onafhankelijke loonwaarde bepaling

Register Loonwaardedeskundigen (Register Loonwaardedeskundigen) zijn de enige loonwaardebepalers in Nederland, die geslaagd zijn voor het "certificeringsexamen loonwaarde deskundige" dat door Stichting Blik op Werk wordt afgenomen onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Commissie Gouden Standaard.
Deze loonwaardedeskundigen werken zonder toevoegingen, zonder software en exact volgens de generieke methode, zoals vastgelegd in de Regeling Loonkostensubsidie (10-10-2014).

Werkgevers die menen dat hun medewerker uit het Doelgroepregister te hoog is ingeschaald in de loonwaarde, kunnen door een Register Loonwaardedeskundige een onafhankelijke contra-expertise laten opstellen. Het instrument is tevens zinvol in het 1e spoor van de Wet Verbetering Poortwachter. De prestaties van de werknemer op de taken in de eigen functie of op de taken in een andere functie worden objectief vastgesteld. Ook de interne coach kan met dit instrument de prestaties van een werknemer objectief in beeld brengen en ontwikkelingen inzetten.

Willie Gerth is Register Loonwaardedeskundige en heeft meerdere loonwaardeonderzoeken voor werkgevers uitgevoerd. Hij kan u veel vertellen over de toepassingsmogelijkheden van dit instrument.
Contact: 06-53312974 of