Meedoen met Partpreni en Willie Gerth

Meedoen. Dát is de betekenis van het Esperantowoord Partpreni. We helpen uw bedrijf dan ook te werken volgens de verplichtingen in de Participatiewet en de Wet Banenafspraak. En we helpen om arbeidsbelemmerden weer mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Bij u bijvoorbeeld.

Gebruik de uitgebreide kennis en ervaring van Willie Gerth

Waar u ook tegenaan loopt met een arbeidsbelemmerde medewerker, Willie Gerth kent het. Hij heeft al ruim dertig jaar ervaring met het organiseren van de re-integratie van deze mensen. Zet de kennis van Willie Gerth overal in waar u die binnen uw organisatie nodig hebt. Hij opereerde namelijk op alle niveaus: van arbeidsdeskundige tot manager en van project-entrepreneur tot directeur. Ook internationaal, binnen en buiten Europa. Hij kent de kortste weg en de juiste mensen. Ook werkt hij samen met veel partners en brengt hij met passie uw organisatie gegarandeerd verder.
En sinds 8 juli 2016  behoort hij tot de eerste groep individueel gecertificeerd Loonwaardedeskundigen. U kunt, als u meent dat de aan u toegekende loonkostensubsidie voor een werknemer met een arbeidsbelemmering te laag is vastgesteld, door een gecertificeerd Loonwaardedeskundige een rechtmatige contra-expertise laten opstellen en overleggen aan de gemeente. Zie ook Register Loonwaardedeskundigen

Doet u ook mee?

Wilt u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen? Bel ons. Zo voorkomt u dat u langs allerlei loketten moet (van gemeente en Werkplein tot andere partijen) en wegzakt in de bureaucratie. En daarnaast zorgen we er vooral voor dat uw mensen, uw organisatie en de nieuwe collega wel varen bij uw keuze. Win-win dus!