• Start
  • Nieuws
  • Normfunctie blijft in het bepalen van loonwaarde!

Jobmentor als de interne (vak)coach

Inclusief Sinds de jaren '90 is er wet- en regelgeving die de professionele begeleiding van personen met verminderd arbeidsvermogen op de werkplek regelt. De uitvoering gebeurde onder verantwoordelijkheid van het GAK, nu UWV, door externe jobcoaches. Met de invoering van de Wet Banenafspraak en Quotumregeling hebben werkgevers behoefte gekregen aan interne coaching door medewerkers in eigen dienst. De werkgever kan daardoor de eigen invloed en prioriteitsstelling op de werkvloer beter en sneller organiseren. Interne begeleiding wordt vaak uitgelegd als interne jobcoaching. Maar door de Regeling Loonkostensubsidie is er een groot verschil.....

De Regeling Loonkostensubsidie stelt voorwaarden voor de berekening van de  loonkostensubsidie voor een werknemer met verminderd arbeidsvermogen. De prestaties van deze werknemers moeten vergeleken worden met de prestaties van een gelijke werknemer met dezelfde ervaring en opleiding zonder verminderd arbeidsvermogen. De vergelijking gebeurt op de productiefactoren Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid. De vakcollega op de werkvloer is in principe de normwerknemer die op de factoren Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid volledig productief is. Deze vakcollega's zijn gewend om nieuwe collega's in te werken, samen te werken waar nodig en zijn samen verantwoordelijk voor de werksfeer. Samen staan ze voor de productie-afspraken. Wanneer een collega met verminderd arbeidsvermogen in dienst genomen wordt, verandert de sfeer op de werkvloer.

Veranderingen zoals op het gebied van productienormen of omgangsvormen. Wanneer deze veranderingen goed voorbereid worden, is de kans op onrust en uitval op de werkvloer minder. 
Het stappenplan van Partpreni ondersteunt werkgevers door goede voorbereiding van de werkvloer.

Partpreni heeft daarvoor de "Introductietraining Jobmentor" laten ontwikkelen.

De Jobmentor is een mensenmens en een operationele werknemer die vooral een vakkracht is. En daarnaast ook een collega met een arbeidsbelemmering inwerkt en begeleidt. Voor deze uitbreiding van taken is ook uitbreiding van bekwaamheden nodig.

Welke bekwaamheden heeft een Jobmentor nodig:

  • latente conflicten tijdig herkennen en daarin adequaat handelen;
  • inschatten wanneer professionele hulpverlening (jobcoach, manager, HRM-er, directie) ingezet moet worden. En zo nodig maatregelen nemen om onenigheid, schade of letsel zoveel mogelijk te beperken;
  • instructies geven aan de nieuwe collega over veilig werken op de werkvloer en communicatie- en werkafspraken. Hij/zij is altijd aanwezig op de werkvloer en zorgt voor het nakomen van veiligheidsregels en overige werkafspraken;
  • alert zijn en op coachende wijze instructies en sturing kunnen geven aan de nieuwe collega.

Tijdens de introductietraining Jobmentor komen deze gewenste bekwaamheden aan de orde. De training geeft inzicht in de doelen en belangen die in het bedrijf kunnen voor komen, de veranderingen op de werkvloer en de positie van de Jobmentor. Er wordt een aanzet gegeven tot het herkennen en analyseren van belangentegenstellingen. Daarnaast wordt er "gepokkeld". Elke cursist wordt op de leslocatie gekoppeld aan een medewerker met verminderd arbeidsvermogen om zo praktisch informatie op te doen over werkwijze, taken en uitvoering op de werkvloer.

Meer informatie: Willie Gerth, 06-53312974

Aanmelden: Inkludante, academie voor inclusie.

"Jobmentor" valt onder het Nederlands Handelsrecht