• Start
  • Nieuws
  • Normfunctie blijft in het bepalen van loonwaarde!

Normfunctie blijft in het bepalen van loonwaarde!

De normfunctie blijft relevant in het bepalen van de loonwaarde!

Per 1 januari 2017 zijn er diverse wijzigingen op de Participatiewet doorgevoerd. Eén van de wijzigingen is dat het functieloon (ook wel normloon genoemd) geen onderdeel meer is van de berekening van de loonkostensubsidie. Vanaf 1 januari 2017 geldt, in de loonwaardeberekening van het normloon van werknemers in het doelgroepregister, het Wettelijk Minimum (Jeugd)Loon. 
Maar de indruk bestaat dat de normfunctie ook geen onderdeel meer is bij de berekening van de loonkostensubsidie.
En deze aanname klopt niet.....

Volgens de Regeling Loonkostensubsidie moeten de prestaties op taken van de potentiële werknemer vergeleken worden met die van een gemiddelde werknemer, met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Deze normwerknemer werkt in het bedrijf in een normfunctie(CAO). De te verrichten prestaties worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst onder verwijzing naar een functie in een specifiek Handboek Referentiefuncties of naar een specifieke omschrijving van taken en prestaties binnen het bedrijf. De potentiële werknemer kan bijv. niet de volledige functie uitoefenen maar wel deeltaken uitvoeren. Zijn prestaties op deze deeltaken worden dan op Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid vergeleken met de werkelijke prestaties van de normwerknemer, de normfunctie in het bedrijf of branche dus. Wanneer in de CAO van de normfunctie een Participatieartikel is opgenomen, is meestal het Wettelijk Minimumloon van toepassing. Maar wanneer in de CAO geen dergelijk artikel is opgenomen, moet het bij de functie behorend normloon toegepast worden.