• Start
  • Nieuws
  • Hoe toetsbaar is de loonwaarde van werknemers?

Hoe toetsbaar is de loonwaarde van werknemers?

Inhoudelijke, juridische toetsing hangt af van hoe deskundig en onafhankelijk de toetser is. Maar… is hij in de praktijk überhaupt wel onafhankelijk en deskundig? De schijn is tegen…

Hoe toetsbaar is de loonwaarde van werknemers met verminderd arbeidsvermogen?

In principe is alles wat openbaar is, toetsbaar. Echter: inhoudelijke, juridische toetsing hangt af van hoe deskundig en onafhankelijk de toetser is.

Stel nu dat een werkgever denkt dat hij recht heeft op meer loonkostensubsidie.

Wat versterkt dan het idee dat de werkgever mogelijk gelijk heeft?

  1. De gemeente betaalt de loonkostensubsidie, maar wil vaak ook begrotingstekorten wegwerken. Zij probeert de loonkostensubsidie zo laag mogelijk te houden en besluit tot een lage loonwaarde. De werkgever gaat, met dit vermoeden, dan niet verder met de werknemer. Gebrek aan de mogelijkheid voor onafhankelijke toetsing maakt de loonkostensubsidie onderhandelbaar. Geen wenselijke situatie tussen overheid en werkgever.
  2. De Loonwaardemethodiek die gekozen wordt in de arbeidsregio heeft meer aan een langlopende relatie met de gemeenten in die regio. Immers, gemeenten kopen niet voor één jaar software of laten ambtenaren niet voor zo’n korte tijd hiervoor opleiden.
  3. Alleen de Loonwaardemethodiek is gevalideerd, niet de persoon. De kwaliteit van de ingeschakelde loonwaarde-expert valt dus niet per definitie te garanderen.
  4. De Loonwaardemethodiek heeft een monopolie in de arbeidsmarktregio. Een contra-expertise kan alleen een collega-expert doen binnen dezelfde methodiek. Dat geeft amper verschil.
  5. Sommige gemeenten laten eigen personeel opleiden in de gekozen loonwaardemethodiek. Als de ambtenaar zelf de loonwaarde van een werknemer bepaalt en daarna ook zelf het besluit opstelt, ontstaat belangenverstrengeling en groeit de kans op een lagere loonkostensubsidie.
  6. De werkgever kan zijn gelijk niet bewijzen. In de Verordening Loonkostensubsidie van de gemeenten staat dat men bezwaar en beroep kan instellen. Toch is onafhankelijke toetsing niet mogelijk. Dat maakt aanvechten van het besluit per definitie onmogelijk.

Het AKC (Arbeidskundig Kennis Centrum) vertelde in mei 2014 al hoe de loonwaarde vastgesteld zou moeten worden: Deelrapport 13B Resultaten, conclusies en aanbevelingen onderzoek loonwaarde-validering (2013-2014). AKC, mei 2014

Inkludante (www.inkludante.nl) leidt personen op voor het "certificeringsexamen loonwaarde deskundige"dat door stichting Blik op Werk wordt afgenomen onder directe verantwoordelijkheid van de Commissie Gouden Standaard. Register Loonwaardedeskundigen werken landelijk uniform, exact volgens de wettelijke Regeling Loonkostensubsidie (10-10-2014). Elke door hen opgestelde loonwaardebepaling is bestuursrechtelijk toetsbaar. En elke gemeente die de loonwaarde laat bepalen door een (eigen of ingehuurde) Register Loonwaardedeskundige is daarmee op de beschikking toetsbaar.