Nieuws

over DE Participatiewet en werken met arbeidsbelemmerden

Ontdek hier de actualiteit en discussies over arbeidsbelemmerden in dienst. Lees ook over spelregels en hoe andere bedrijven hier een weg in vinden.

Jobmentor als de interne (vak)coach

Inclusief Sinds de jaren '90 is er wet- en regelgeving die de professionele begeleiding van personen met verminderd arbeidsvermogen op de werkplek regelt. De uitvoering gebeurde onder verantwoordelijkheid van het GAK, nu UWV, door externe jobcoaches. Met de invoering van de Wet Banenafspraak en Quotumregeling hebben werkgevers behoefte gekregen aan interne coaching door medewerkers in eigen dienst. De werkgever kan daardoor de eigen invloed en prioriteitsstelling op de werkvloer beter en sneller organiseren. Interne begeleiding wordt vaak uitgelegd als interne jobcoaching. Maar door de Regeling Loonkostensubsidie is er een groot verschil.....

Lees meer

Route naar inclusief personeelsbeleid

  STUDIEDAG MZ-opleiders

Onder begeleiding  van :   Dhr. Willie Gerth
Thema  :   Route naar inclusief personeelsbeleid
Locatie : Parc Spelderholt, Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen.

Inleiding

De Route naar inclusief personeelsbeleid biedt kansen aan ondernemingsraden.
Veel werkgevers worstelen met het dilemma van de implementatie van Wet Banenafspraak en Quotumregeling en anderzijds het nemen van de boete.
Maar is er een keuze? .
Nederland heeft het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 14 juni 2016 geratificeerd. Tussen 2007 en 2016 is de Participatiewet ontwikkeld en in 2013 is het Sociaal Akkoord afgesproken.
Werk aan de winkel dus. En de OR heeft in het kader van art. 28 WOR een taak en rol om inclusief personeelsbeleid te bevorderen. Maar hoe vult de OR die rol in?
Het programma van deze studiedag geeft kennis en inzicht en doet een aantal handreikingen.

Het gehele programma lezen?

of direct aanmelden (u wordt doorgeleid naar www.inkludante.nl): Aanmelden Route naar inclusief personeelsbeleid

Lees meer

Alle hulp die u nodig hebt

Wat verwacht de Participatiewet van u? Wat betekent een collega met een arbeidsbelemmering voor uw team? Wie betaalt uw kosten? Bereidt u goed voor, zodat de integratie van uw nieuwe medewerker soepel verloopt en ook de stabiliteit van uw team gewaarborgd blijft. Partpreni helpt u voorbereiden en neemt u waar gewenst ook in elke fase daarna de rompslomp uit handen.

Bekijk onze hulp in het stappenplan.

Te véél werknemers met verminderd arbeidsvermogen, dat kan óók

   Waar de ene supermarkt juist meer  personen met verminderd arbeidsvermogen aanneemt, stuurt een andere   er juist een aantal weg. Waarom? Omdat iets waar ‘te’ voor staat, tegen je kan werken.

Lees het artikel in het AD

© anp.

Spelregels & ervaringen

  Een bedrijf in Twente ontdekte in Wajong’ers de ideale medewerkers. Andere partijen delen tips over personen met verminderd arbeidsvermogen, spelregels, voordelen en gevaren.

Lees het artikel in de Twentevisie

Normfunctie blijft in het bepalen van loonwaarde!

De normfunctie blijft relevant in het bepalen van de loonwaarde!

Per 1 januari 2017 zijn er diverse wijzigingen op de Participatiewet doorgevoerd. Eén van de wijzigingen is dat het functieloon (ook wel normloon genoemd) geen onderdeel meer is van de berekening van de loonkostensubsidie. Vanaf 1 januari 2017 geldt, in de loonwaardeberekening van het normloon van werknemers in het doelgroepregister, het Wettelijk Minimum (Jeugd)Loon. 
Maar de indruk bestaat dat de normfunctie ook geen onderdeel meer is bij de berekening van de loonkostensubsidie.
En deze aanname klopt niet.....

Lees meer

Hoe toetsbaar is de loonwaarde van werknemers?

Inhoudelijke, juridische toetsing hangt af van hoe deskundig en onafhankelijk de toetser is. Maar… is hij in de praktijk überhaupt wel onafhankelijk en deskundig? De schijn is tegen…

Lees meer

Beter werken met arbeidsbelemmerden

Gaat u de menselijke kant van mvo in uw organisatie oppakken? Wilt u het risico vermijden dat u in 2017 iemand met een arbeidsbelemmering door de overheid opgedrongen krijgt? Maak dan een goede start en neem zelf een collega met een arbeidsbelemmering aan.

Meteen aan de slag? Gebruik het praktische stappenplan.

Daar kan geen advertentie tegenop

 Een grote supermarktketen pakt werken met personen met verminderd arbeidsvermogen goed aan: de duizendste medewerker is er inmiddels in dienst! Dat leverde veel publiciteit op en een beter imago.

Lees het artikel in De Ondernemer

Te weinig banen voor doelgroepregister

  Een half jaar na het invoeren van de Participatiewet zijn er in Zeeland pas 52 garantiebanen. Die garantiebanen moeten er komen, omdat sociale werkplaatsen geen mensen meer aannemen. Eind 2016 moet de teller op 450 staan.

Lees het artikel van Omroep Zeeland